Pakau Penkun kylän neuvoston jäsenien ystävä, hollantilainen nainen, tekee Apupakulandilla kehitystyötä. Tähän saakka Apupakulandilla on ollut yksi Apu-Pakun rakentama koulurakennus, jossa on kolme luokkahuonetta. Yhdessä niistä opettaa Apu-Pakun palkkaama opettaja Modou Jallow, Pikku-Mo, esikouluastetta. Gambian valtion palkkaamat opettajat opettavat kahdessa muussa huoneessa 1. ja 2. luokka-astetta. Hollantilainen hyväntekijän rahoittamaan toiseen koulurakennukseen tulee seuraavat kaksi luokka-astetta.

Apu-Paku tukee myös laajennushanketta saatujen lahjoitusten turvin. Useat Apu-Pakun ystävät ovat tehneet verkkopankissaan kuukausittain toistuvan maksun Apu-Pakun tilille, mikä on mahdollistanut jatkuvat tuen Apupakunlandille. Vihdoin pystymme esimerkiksi maksamaan esikouluopettajallemme Pikku-Molle korvausta hänen tekemästään työstään ja muutenkin kehittämään koulua pitkäjänteisesti.

Otamme aina lahjoituksia vastaan (linkki). Nyt ja lähiaikoina saatuja lahjoituksia käytetään erityisesti laajennushankkeen edistämiseksi. Uusi rakennus on saatu valmiiksi, mutta esimerkiksi pulpetteja ja tuoleja tarvittaan lisää.

Alla on kuvia rakennushankkeen eri vaiheista 🙂