Selvitys toiminnasta ja varainhankinnasta 2015

2.11.2015

 

”Yhdistyksen tarkoituksena on edistää köyhien apua tarvitsevien ihmisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja pyrkiä parantamaan heidän elämänlaatuaan. Yhdistys pyrkii kohottamaan ihmisten tietoisuutta toisistaan sekä eri kulttuureista niin Suomessa kuin kohdemaissakin.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 

  •     harjoittaa humanitääristä avustustoimintaa
  •     toimeenpanee tavarakeräyksiä ja toimittaa saadut tavarat kohderyhmälle pakettiautoilla
  •     harjoittaa tiedotus-, valistus- ja julkaisutoimintaa
  •     ylläpitää internet-sivuja ja tiedottaa voimakkaasti toiminnastaan
  •     tukee kohdemaiden vähävaraisia muusikoita tiedottamalla heistä internetistä
  •     toimii yhteistyössä muiden yhdistysten ja yhteisöjen kanssa
  •     toimii muilla vastaavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.

 

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.”

Lähde: yhdistyksen säännöt, pykälä 2 (”Tarkoitus ja toiminnan laatu”)

 

Apu-Paku ry on aatteellinen yhdistys, jonka yleishyödyllisen toiminnan tavoitteena on kehitysyhteistyön tekeminen maailman köyhimpien maiden joukkoon lukeutuvassa Gambiassa. Apu-Paku ry:llä on Gambian maaseudulla sijaitsevassa Pakau Penkun kylässä esikoulu sekä ala-asteen 1. ja 2. luokat. Lisäksi meillä on pieni farmi, jonka ruoilla aiomme ravita koulun lapsia tulevaisuudessa. Tällä hetkellä farmin kasvit ovat vielä niin nuoria, etteivät ne tuota syötävää. Kouluruokiin ja infrastruktuurin rakentamista ja ylläpitoa varten teemme varainhankintaa Suomessa.

 

Kuluva vuosi on ensimmäinen toimintavuosi noin kolmen (3) vuoden hiljaiselon jälkeen. Perustimme uuden hallituksen vuodenvaihteessa 2014-2015 ja aloitimme toiminnan kesällä 2015 järjestämällä Afrikka15-hyväntekeväisyysfestarit Oulussa 21.-22.8. Kesällä perustimme Gambiassa sijaitsevaan koulurakennukseemme esikoulua täydentämään ala-asteen kaksi ensimmäistä luokka-astetta. Aloitimme myös yhteistyön Oulun yliopiston kanssa lähettämällä opettajaopiskelijoita Gambiaan kouluumme työharjoitteluun. Marraskuussa käynnistimme myös joukkorahoituskampanjan mesenaatti.me-sivuston kautta.

 

Vuoden 2015 alussa aloittaneeseen hallitukseemme kuuluu neljä jäsentä ja he ovat Topias Takkinen (pj), Katariina Alalääkkölä (vpj), Niko Konttinen (sihteeri) sekä Joonas Sohlo (rahastonhoitaja). Kokoustamme hallituksen kesken noin kerran viikossa skypen välityksellä. Yhdistyksen kokouksia ei olla kuluvan vuoden marraskuuhun mennessä vielä pitämään, mutta pian olisi tarkoitus sellainen järjestää.

 

Apu-Paku ry on rekisteröity vuodenvaihteen 2009-2010 aikoihin ja vuodet 2010-2012 olivat aktiivista aikaa ”Apu-Pakussa”. Näinä vuosina Pakau Penkun kylään Gambiassa meni useita suomalaisia ja ulkomaalaisia vapaaehtoistyöntekijöitä rakentamaan Apu-Pakun esikoulua ja muuta infrastruktuuria kuten kaivon, aidan, vessan sekä kaksi pientä asuinrakennusta. Esikoulu avasi ovensa kahdeksallekymmenelle (80) lapselle syksyllä 2014, jolloin kouluun otettiin myös nuorimmat lapset kolmesta (3) ikävuodesta ylöspäin. Täten ”esikoulumme” toimi lähinnä lasten tarhana tai päiväkotina ja paikalliset vapaaehtoiset toimivat lasten ohjaajina.

 

Kesällä 2015 Gambian valtio lähestyi Apu-Pakua ja aloitimme neuvottelut ala-asteen perustamiseksi. Sovimme yhdessä Pakau Penkun kyläneuvoston ja Gambian valtion kanssa, että perustamme koulurakennukseemme ala-asteen 1. ja 2. luokka-asteet esikoulun rinnalle. Gambian valtio palkkasi neljä (4) opettajaa ala-asteelle laadukkaan koulutuksen takaamiseksi ja suomalaiset opettajaopiskelijat toimivat esikoulun ohjaajina yhdessä paikallisten vapaaehtoisten kanssa. Koko koulurakennuksen sekä maan omistus- ja hallinnointioikeus pysyi Apu-Paku ry:llä ja Gambian valtio vain maksaa ala-asteen opettajien, kokkien, talonmiehen ja vartijan palkat. Juridisesti he eivät siis ole Apu-Paku ry:n palkkalistoilla.

 

Esikoulun puolta pyöritetään edelleen vapaaehtoisvoimin. Paikallisten vapaaehtoisten ohjaajien lisäksi esikouluun pyritään lähettämään vuosittain opettajankoulutuksen ja varhaiskasvatuksen opiskelijoita Suomesta. Ensimmäiset kaksi (2) harjoittelijaa lähtivät lokakuun alussa ja kuusi (6) muuta on lähdössä joulukuussa sekä näillä näkymin vielä yksi (1) maaliskuussa. Kukin on harjoittelussa kolmen (3) kuukauden ajan. He ovat kaikki Oulun yliopistosta, mutta suunnitelmissa on laajentaa harjoittelutoimintaa myös Tampereen yliopiston sekä TAMK:n suuntaan.

 

Tänä vuonna olemme siis vasta uudelleen käynnistämässä yhdistyksen toimintaa, mikä on tarkoittanut suurta määrää viestintää. Olemme luoneet uudet verkkosivut ja avanneet tilejä sosiaalisen media kanavissa (fb, instagram). Tiedotuksemme on ollut aktiivista, mutta aiomme aktivoida sitä entuudestaan, jotta kiinnostuneet pysyvät paremmin mukana toiminnassamme.

 

Perustoimintamme on tänä vuonna sisältänyt lähinnä suunnittelutyötä ja yhteistyökuvioiden kehittämistä. Vuoden ainut tapahtuma tähän mennessä on ollut kesällä 2015 järjestämämme kaksipäiväinen Afrikka15-hyväntekeväisyysfestari. Festariohjelma sisälsi paljon livemusiikkia ja muutamia työpajoja (esim. afrotanssi ja korunvalmistus). Lisäksi mukana oli pari ruokakojua. Festarit eivät juuri tuottaneet mitään, sillä kävijöitä oli vain noin sata (100) henkeä – olimme varautuneet yli 500 osallistujaan. Näillä festareilla oli tarkoitus kerätä varat Gambian koulumme tarpeisiin, mutta saimme kerättyä vain noin kolmesataa (300) euroa voittoja. Onneksemme Afrikka15-festareiden kulut olivat hyvin pienet, sillä kaikki artistit, talkoolaiset yms. tulivat ilmaiseksi esiintymään, rakentamaan, siivoamaan jne. Kuluja tuottivat lähinnä tilavuokra ja varsinkin kymmenille artisteille ja talkoolaisille tarjotut ruoat ja juomat.

 

Koska Afrikka15-hyväntekeväisyysfestarit eivät tuottaneet juuri mitään, joudumme keräämään varoja muilla tavoilla. Siksi olemmekin juuri julkaisemassa joukkorahoituskampanjaa mesenaatti-me-sivuston kautta. Julkistus on suunniteltu ajoitettavan tiistaille 3.11.2015. Tällä kampanjalla pyrimme keräämään noin kaksituhatta (2000) euroa loppuvuoden kouluruokiin sekä tärkeimpiin rakennusprojekteihin, joita ovet kaivon vuoraus ja pumpun asentaminen, keittiön rakentaminen ja keittovälineistön ostaminen, koulupukujen valmistuttaminen, farmin ja koulun aidan korjaaminen, koulun vessojen viimeistely sekä mahdollisesti aurinkopaneelijärjestelmän ostaminen.

 

Kaikki varamme ovat siis tähän mennessä tulleet yksityishenkilöiltä festarilippujen muodossa. Nyt järjestettävässä joukkorahoituskampanjassa vastikkeena on mm. videoterveiset Gambiasta sekä viikoittainen kuvareportaasit opetus- ja rakennustöiden etenemisestä. Apu-Pakun tulee toimittaa lahjoituksista jokin vastike, sillä yhdistyksellä ei ole rahankeräyslupaa. Sitä haetaan, mutta sen myöntämisessä kestää Poliisihallituksen mukaan jopa puoli vuotta. Tulevaisuudessa aiomme myös hakea apurahoja koulutusta, kehitysyhteistyötä, lasten parissa toimista yms. toimintaa tukevilta tahoilta. Selvitystyö on juuri aloitettu, mutta yhtään hakemusta ei ole vielä tehty.

 

Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu mm. ala-asteen laajentaminen kuudenteen luokka-asteeseen saakka sekä koulutusstipendien luominen fiksuille mutta köyhille gambialaisille nuorille. Lisäksi suunnittelemme aikuiskoulutuksen toteuttamista. Tästä hyviä esimerkkejä olisivat mm. opettajankoulutus sekä kädentaitojen ja tietokoneen käytön opetus. Tavoitteena aikuiskoulutuksessa olisi elinkeinomahdollisuuksien luominen köyhälle paikallisväestölle.

 

Apu-Paku ry:n hallitus

2.11.2015 Tampere